Info Vaarbewijs

 

Het Klein Vaarbewijs is verplicht wanneer u vaart in een motorboot, die sneller kan varen dan 20 km per uur of wanneer u vaart in een schip, langer dan 15 meter.

 

Wanneer u vaart in een schip dat onder de vaarbewijsplicht valt, is voor de kleinere binnenwateren een Klein Vaarbewijs 1 voldoende.

Voor het IJsselmeer, de Waddenzee, de Eemsmonding/Dollard, de Oosterschelde en de Westerschelde is een Klein Vaarbewijs 2 vereist.

 

Vaarbewijs in het buitenland

 

Tot voor kort hanteerden alle Europese landen de regel dat voor hun buitenlandse gasten, wat het vaarbewijs betreft, dezelfde regels golden als in het land waar ze vandaan kwamen. Voldeed een Nederlander aan de Nederlandse vaarbewijsregels, kon hij overal in Europa terecht.

Dit uitgangspunt wordt door steeds meer landen losgelaten. Eén van de oorzaken hiervan is dat men in het buitenland over het algemeen de Nederlandse vaarbewijsregels te mager vindt. Hieronder wat voorbeelden.

 

Als je wilt varen voor de kust van Italië (vanaf 5 pk), Kroatië (vanaf 3 m lengte of vanaf 6 pk) of Spanje (vanaf 9,5 pk) is een Klein Vaarbewijs 2 ('ICC for inland and coastal waters') vereist, terwijl je in Nederland voor de kust mag varen zonder vaarbewijs. In de Nederlandse havens geldt overigens wel een vaarbewijsplicht voor motorboten, die sneller kunnen varen dan 20 km per uur en voor alle schepen langer dan 15 meter. Blijft u in Kroatië binnen 1 zeemijl (1852 meter) vanaf het vaste land of vanaf de eilanden, dan kunt u volstaan met Vaarbewijs 1.

 

ICC

 

De Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties heeft bij resolutie 40 bepaald dat er in Europa één vaarbewijs moet komen, zodat alle Europeanen zonder problemen door heel Europa kunnen varen. Dat is het International Certificate of Competence (ICC) geworden. Dit document zit sinds 1 januari 2010 automatisch bij het Klein Vaarbewijs in. Bij het Klein Vaarbewijs 1 het ICC 'internal waters' en bij Klein Vaarbewijs 2 het ICC 'coastal waters'. Het ICC hoeft dus niet meer apart te worden aangevraagd.

Vakantielanden die resolutie 40 reeds toepassen en waar het ICC dus verplicht is, zijn Kroatië, Italië en Spanje. Andere landen zullen volgen. Het is daarom raadzaam ook in die landen over een ICC te beschikken.

 

 

111111 bezoekers (185108 hits) sinds 16-7-2008
Powered by webXpress